Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Menu
Lista wpisów
Lista wpisów

Substancje chemiczne w pracy: Jak zapewnić bezpieczne użytkowanie?

12.02.2024
#BEZPIECZEŃSTWO PRACY
#SUBSTANCJE CHEMICZNE
#KARTA CHARAKTERYSTYKI
#ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
#SZKOLENIA BHP
#OCENA RYZYKA
#WENTYLACJA
#OZNAKOWANIE
#PRZECHOWYWANIE
#ODPADY

W wielu miejscach pracy wykorzystywane są substancje chemiczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Bezpieczne użytkowanie tych substancji wymaga stosowania odpowiednich procedur i środków ostrożności. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty bezpiecznego użytkowania substancji chemicznych w pracy.

Zagrożenia związane z substancjami chemicznymi

Substancje chemiczne mogą być szkodliwe dla zdrowia na wiele sposobów. Mogą one powodować:

 • Ostre zatrucia, np. w wyniku wdychania, połknięcia lub kontaktu ze skórą.
 • Choroby przewlekłe, np. alergie, choroby układu oddechowego, choroby skóry, a nawet nowotwory.
 • Urazy, np. oparzenia, wybuchy, pożary.

Zapobieganie zagrożeniom

Ocena ryzyka:

Pierwszym krokiem do zapewnienia bezpiecznego użytkowania substancji chemicznych jest ocena ryzyka. Pracodawca musi ocenić, jakie zagrożenia stwarzają poszczególne substancje chemiczne dla zdrowia i życia pracowników. Na tej podstawie należy opracować odpowiednie procedury i środki ostrożności.

Karta charakterystyki:

Podstawowym źródłem informacji o zagrożeniach związanych z daną substancją chemiczną jest karta charakterystyki. Karta charakterystyki zawiera informacje na temat właściwości fizycznych i chemicznych substancji, jej szkodliwości dla zdrowia, sposobów postępowania w przypadku awarii oraz środków ochrony indywidualnej.

Szkolenia BHP:

Pracownicy, którzy mają kontakt z substancjami chemicznymi, muszą zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy. Szkolenie powinno obejmować:

 • Informacje o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi.
 • Sposoby postępowania w przypadku awarii.
 • Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej:

W zależności od rodzaju substancji chemicznej i stopnia narażenia, pracownicy mogą być zobowiązani do stosowania różnych środków ochrony indywidualnej, np.:

 • Rękawic ochronnych.
 • Okularów ochronnych.
 • Masek ochronnych.
 • Ubrań ochronnych.

Wentylacja:

Ważnym elementem ochrony przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych jest odpowiednia wentylacja. W pomieszczeniach, w których są wykorzystywane substancje chemiczne, powinna być zapewniona wydajna wentylacja ogólna lub miejscowa.

Oznakowanie:

Wszystkie pojemniki z substancjami chemicznymi muszą być czytelnie oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać informacje na temat nazwy substancji, jej symboli i zwrotów H (ostrzegających o zagrożeniach) oraz P (dotyczących środków ostrożności).

Przechowywanie:

Substancje chemiczne należy przechowywać w bezpiecznych warunkach, zgodnie z instrukcją zawartą w karcie charakterystyki. Pomieszczenie do przechowywania substancji chemicznych powinno być:

 • Odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Wyposażone w odpowiednie urządzenia wentylacyjne.
 • Dostosowane do specyfiki przechowywanych substancji (np. temperatura, wilgotność).

Odpady:

Substancje chemiczne, których nie można już wykorzystać, należy traktować jako odpady niebezpieczne. Odpady te muszą być odpowiednio zabezpieczone i przekazane do specjalistycznej firmy zajmującej się ich utylizacją.

Podsumowanie

Bezpieczne użytkowanie substancji chemicznych w pracy wymaga zaangażowania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy i środki ochrony indywidualnej, a pracownicy muszą stosować się do procedur bezpieczeństwa i dbać o swoje bezpieczeństwo.

Komentarz naszego eksperta

"Pamiętajmy, że bezpieczeństwo pracy to nie tylko obowiązek, ale i prawo każdego pracownika. Stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, możemy chronić swoje zdrowie i życie, a także zapobiegać wypadkom i awariom."

Normy PPE dla substancji chemicznych

Wybór odpowiedniego Środka Ochrony Indywidualnej (PPE) do pracy z substancjami chemicznymi jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych norm, które należy wziąć pod uwagę:

1. EN 143:2000+A1:2008 - Maski przeciwpyłowe

Norma ta określa wymagania dotyczące masek przeciwpyłowych, w tym:

 • Skuteczność filtracji: Maski są klasyfikowane według ich zdolności do filtrowania cząstek stałych o różnych rozmiarach (np. FFP1, FFP2, FFP3).
 • Dopasowanie do twarzy: Maska musi szczelnie przylegać do twarzy, aby zapewnić skuteczną ochronę.
 • Wymagania konstrukcyjne: Maska musi być wykonana z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych.

2. EN 374:2016+A1:2018 - Rękawice ochronne

Norma ta określa wymagania dotyczące rękawic ochronnych do ochrony przed substancjami chemicznymi. Rękawice są klasyfikowane według:

 • Typu substancji chemicznej: Rękawice muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie danej substancji chemicznej.
 • Czasu przebicia: Rękawice muszą zapewniać ochronę przez określony czas (np. 30 minut, 60 minut).
 • Długości: Rękawice mogą być krótkie lub długie, w zależności od potrzeb użytkownika.

3. EN 166:2001 - Ochrona oczu

Norma ta określa wymagania dotyczące okularów ochronnych i gogli. Okulary i gogle ochronne są klasyfikowane według:

 • Typu zagrożenia: Okulary i gogle mogą chronić przed uderzeniami mechanicznymi, odpryskami, promieniowaniem UV, chemikaliami i innymi zagrożeniami.
 • Odporności na zarysowania: Okulary i gogle muszą być odporne na zarysowania, aby zapewnić dobrą widoczność.
 • Dopasowania do twarzy: Okulary i gogle muszą szczelnie przylegać do twarzy, aby zapewnić skuteczną ochronę.

4. EN ISO 20345:2011 - Obuwie ochronne

Norma ta określa wymagania dotyczące obuwia ochronnego. Obuwie ochronne może chronić przed:

 • Uderzeniami mechanicznymi: Obuwie musi posiadać podnosek stalowy chroniący palce stóp przed uderzeniami.
 • Przebiciem: Obuwie musi posiadać wkładkę antyprzebiciową chroniącą stopę przed przebiciem ostrymi przedmiotami.
 • Substancjami chemicznymi: Obuwie musi być wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych.

5. EN 340:2003 - Odzież ochronna

Norma ta określa wymagania dotyczące odzieży ochronnej. Odzież ochronna może chronić przed:

 • Ciepłem i płomieniem: Odzież musi być wykonana z materiałów trudnopalnych.
 • Chemikaliami: Odzież musi być wykonana z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych.
 • Czynnikami biologicznymi: Odzież musi chronić przed kontaktem z bakteriami, wirusami i innymi czynnikami biologicznymi.

Uwaga:

Powyższe normy są tylko przykładami. Należy zawsze sprawdzić, jakie normy są wymagane dla danego stanowiska pracy i danej substancji chemicznej. Informacje te można znaleźć w karcie charakterystyki substancji chemicznej.

Dodatkowo, ważne jest, aby:

 • Stosować PPE zgodnie z instrukcją producenta.
 • Regularnie sprawdzać stan PPE i wymieniać je w razie potrzeby.
 • Uczestniczyć w szkoleniach dotyczących stosowania PPE.

Pamiętaj, że stosowanie odpowiedniego PPE jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika podczas pracy z substancjami chemicznymi.

Szukasz odpowiedniego PPE do pracy z chemikaliami? 🤔

Masz szczęście! 🍀 Mamy szeroki wybór Środków Ochrony Indywidualnej renomowanych producentów, które spełniają wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. 🛡️

Nasi doświadczeni doradcy pomogą Ci dobrać odpowiednie PPE do Twoich potrzeb i zapewnią fachowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy. 🧑‍🏫

Skontaktuj się z nami!

 • 📧 E-mail: handlowy@centrumbhpwpp.eu
 • 💬 Czat: Dostępny na naszej stronie internetowej [Nazwa strony]

Zapraszamy do współpracy! 😊