Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Podstawy BHP na stanowisku alpinisty przemysłowego

Podstawy BHP na stanowisku alpinisty przemysłowego

Alpinista przemysłowy to osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie zadań związanych z wspinaczką i utrzymaniem różnych obiektów, takich jak budynki, mosty, elektrownie itp. Wymagania dla tego stanowiska obejmują wiedzę i doświadczenie w wspinaczce oraz znajomość zasad bezpieczeństwa i sprzętu. Alpiniści przemysłowi muszą być w stanie pracować wysoko nad ziemią, być odpornymi na stres i mieć dobre zdolności manualne. Alpinizm przemysłowy wymaga od swoich uczestników nie tylko odpowiedniej wi ...

Podstawy BHP na stanowisku farmaceuty

Podstawy BHP na stanowisku farmaceuty

Farmaceuta jest odpowiedzialny za dostarczanie pacjentom i klientom odpowiedniej opieki farmaceutycznej, w tym doradztwo w zakresie stosowania leków, przygotowywanie i dystrybucję leków, a także monitorowanie stosowania leków i ich skutków. Stanowisko farmaceuty wymaga wiedzy z zakresu farmakologii, chemii i biologii, a także umiejętności interpersonalnych i zdolności do pracy w zespole. Farmaceuci często pracują w aptekach, szpitalach lub laboratoriach, a ich głównym celem jest zapewnienie ...

Podstawy BHP na stanowisku elektroenergetyka

Podstawy BHP na stanowisku elektroenergetyka

Elektroenergetyk to osoba odpowiedzialna za utrzymanie i konserwację instalacji elektrycznych w zakładach produkcyjnych, budynkach mieszkalnych i innych obiektach. Charakterystyka stanowiska pracy elektroenergetyka obejmuje następujące zadania i odpowiedzialności: Instalacja i konserwacja urządzeń elektrycznych, takich jak transformatory, skrzynki rozdzielcze, gniazdka elektryczne i żarówki. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej, takich jak przewod ...

Podstawy BHP na stanowisku lakiernika

Podstawy BHP na stanowisku lakiernika

Lakiernik jest pracownikiem, który odpowiada za nakładanie lakieru na powierzchnie produktów, takich jak samochody, meble czy elementy metalowe. Do jego obowiązków należy przygotowanie powierzchni do lakierowania, wybór odpowiedniego lakieru i jego nanoszenie za pomocą sprayu lub pędzla, a także utrzymywanie i konserwacja narzędzi i sprzętu stosowanego w procesie lakierowania. Lakiernik musi posiadać dobre umiejętności manualne i zdolność do precyzyjnego wykonywania powtarzalnych czynności. ...

Podstawy BHP na stanowisku elektromechanika

Podstawy BHP na stanowisku elektromechanika

Elektromechanik jest odpowiedzialny za instalację, konserwację i naprawę urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Wymaga on znajomości zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych aspektów systemów i urządzeń, a także umiejętności ich diagnostyki i naprawy. Praca wymaga umiejętności pracy z narzędziami manualnymi i elektrycznymi, zdolności do rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia. Na stanowisku elektromechanika wykonuje się następujące czynności: Instalacja i konserwacja urząd ...

Podstawy BHP na stanowisku spawacza

Podstawy BHP na stanowisku spawacza

Spawacz jest specjalistą od spawania różnych materiałów, takich jak metal, stali i tworzyw sztucznych. Jego głównym zadaniem jest łączenie dwóch lub więcej elementów w celu utworzenia trwałego połączenia. Praca spawacza wymaga znajomości różnych technik spawania i umiejętności używania specjalistycznego sprzętu. Stanowisko spawacza wymaga również przestrzegania ścisłych zasad BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wykonywania pracy. Na stanowisku spawacza wykonywane są następujące czy ...

Podstawy BHP na stanowisku ślusarza

Podstawy BHP na stanowisku ślusarza

Ślusarz to specjalista, który wykonuje prace związane z obróbką metalu, takie jak produkcja, naprawa i montaż elementów metalowych. Ślusarz musi posiadać umiejętności manualne i znajomość różnych technik obróbki metalu, takich jak spawanie, cięcie i gięcie. Praca ślusarza może wiązać się z ryzykiem związanym z obsługą maszyn i narzędzi, a także z dymem i hałasem. Głównymi czynnościami wykonywanymi przez ślusarza są: produkcja i montaż konstrukcji metalowych, na ...

Artykuły BHP

Artykuły BHP

Artykuły BHP to produkty i sprzęty przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Są to m.in.: rękawice ochronne, okulary ochronne, kaski, odzież robocza, obuwie robocze itp. Artykuły BHP powinny być używane w każdej sytuacji, w której istnieje ryzyko uszkodzenia ciała lub zagrożenia zdrowia pracownika, np.: podczas pracy z narzędziami i maszynami, przy wykonywaniu prac na wysokości, w środowiskach hałaśliwych, w miejscach zagrożonych wybuchem, w ...

BHP w warsztacie samochodowym

BHP w warsztacie samochodowym

W warsztacie samochodowym przepisy BHP są niezwykle istotne ze względu na ryzyko związane z pracą z ciężkimi narzędziami i maszynami oraz ryzyko związane z kontaktem z chemikaliami i substancjami niebezpiecznymi. Przepisy te obejmują między innymi: Ochronę przed wypadkami przy pracy z maszynami i narzędziami, takimi jak wózki widłowe, nożyce do blachy czy szlifierki. Ochronę przed ryzykiem związanym z kontaktem z chemikaliami, takimi jak rozpuszczalniki czy farby. ...

BHP w branży automotive

BHP w branży automotive

BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) jest ważnym aspektem branży motoryzacyjnej. Pracownicy zakładów produkcyjnych muszą być odpowiednio przeszkoleni i ubrać odpowiednie odzież ochronną, aby zapobiec wypadkom i urazom. Obejmuje to również kontrolę hałasu i emisji pyłów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie zakładu. Firmy motoryzacyjne również muszą spełniać rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, takie jak przepisy dotyczące emisji spalin i bezpieczeństwa pojazdów. W br ...

Czym jest BHP?

Czym jest BHP?

BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) jest to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Celem BHP jest zapewnienie, że pracownicy są chronieni przed ryzykiem związanym z pracą, takie jak urazy, choroby zawodowe i inne. BHP obejmuje szereg działań, w tym identyfikację i ocenę ryzyka, przeprowadzanie szkoleń, tworzenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, a także monitorowanie i ocenę skuteczności tych działań. BHP jest ważne, ponieważ pomag ...